آکوستیک و استدیو

 

آکوستیک و استدیو

استدیو: مکانی است  با شرایط آکوستیک و تجهیزات خاص برای ضبط و پخش موسیقی و برنامه های رادیویی و تلویزیونی

استدیوهای رادیویی و تلویزیونی :

اصولی ترین نکات در تعیین یک استدیوی رادیویی و تلویزیونی عبارتند از :

حجم استدیو- مکان استودیو و امکانات استدیو.

عموما استدیوهای رادیویی و تلویزیونی را برای سه نوع برنامه طراحی می کنند:

1-استدیوی کوچک برای ضبط و پخش برنامه های ساده مانند – خبر- گفتار ساده – آگهی و مصاحبه.

2- استدیوی متوسط برای ضبط برنامه های ترکیبی مانند مسابقات و سرگرمی – حضوری تعدادی تماشاچی

3-استدیو با وسعت کافی زیاد برای ضبط برنامه های مانند شو – مسابقات بزرگ و نمایش های رادیویی و تلویزیونی و حضور تعدادی تماشاچی

استدیوهای موسیقی:

اصول کلی در ساخت استدیوهای موسیقی مانند استدیوهای رادیویی و تلویزیونی است. اما تفاوت هایی نیز وجود دارد. برای مثال سطح نویز زمینه در استدیوهای موسیقی کمتر از استدیوهای  رادیویی و تلویزیونی است. زیرا نور افکن ها و دوربین های تصویر برداری و بوم های صدا وغیره وجود ندارد.

بنابراین باید سطح نویز زمینه ناشی ا زدستگاه های تهویه و سر و صدای بیرون از استدیو در حد پایین تری نسبت به استدیوها برادیویی و تلویزیونی باشد بوده و ایزولاسین اکوستیک اهمیت زیادی پیدا می کند. زیرا در غیر این صورت امکان ضبط بهینه ی صدای سازهای ضعیف مانند صوت و نی وجود ندارد.

حجم استدیوهای موسیقی باید متناسب با تعداد نوع سازها و نیز سبک موسیقی باشد. برای مثال تعداد سازها در موسیقی سمفونیک است.

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر PDF کلیک کنید

 

Posted in مقاله By

deconik producer