عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش 4 محصولات

5 /

فایل مقاله

تا پایان قرن نوزدهم طراحی این گونه فضاها بر اساس سعی و خطا و تجربی انجام می پذیرفت.در سال 1895 به دلیل غیرقابل تحمل بودن مشکل آکوستیکی تالار موزه هنر فگ (Fogg)، فیزیک دان جوانی به نام سابین سعی در بهبود بخشیدن به این مشکل کرد. 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

حائل های صوتی

2016/5/14 17:05

فایل مقاله

حائل هایی مانند دیوار ها،صفحات جدا کننده،اختلاف سطح و نظایر آن موانعی در برابر انتشار امواج صوتی در فضای باز هستند.کارایی موثر یک حائل صوتی بستگی مستقیم به مکان یابی صحیح حائل بین منبع صوتی و شنونده دارد.

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

فایل مقاله

بهترین راه برای ایجاد عایق صوتی در دیوارها و سقف و کف، این است که از مواد عایق از نظر صدا در مرحله ساختن آپارتمان استفاده کنید. امروزه عایق های بسیاری از حرارتی و صوتی گرفته تا عایق رطوبتی در بازار مصالح ساختمانی دیده می شود که می توان از آنها زیر روکاری دیوارها و در کف واحدها استفاده کرد. 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

فایل مقاله

همانطوری که صدا از طریق فضای سقف بین دو اتاق مجاور قابل انتقال است،از طریق کف نیز به همان ترتیب منتقل می گردد.بنابراین در اتصال دیوار به کف و هم چنین دیوارها به یکدیگر باید تدابیر لازم جهت کنترل انتقال  صدا در نظر گرفته شود.

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

نمایش 4 محصولات

5 /