مقاله

 

 اندازه گیری صدا :

برای انجام این کار بررسی و شناسایی ماشین هایی که تولید صدا می کنند و کارمندانی که در معرض صدای بلند هستند لازم است.اما قبل از پرداختن به این برنامه ابتدا لازم است که اهداف بررسی و تعریفی از انواع صداهای مورد نظرتان را داشته باشید.   

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer