عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش 2 محصولات

5 /

در تصویر بالا نحوه قرار گرفتن اسپیکر و تفاوت فرکانسی آن ها را خواهید دید.این مقاسه بر اساس انحراف 15 درجه از محور تقارن نشان داده شده است.همان طور که میبینید نمودارهای رسم شده نیز با توجه به فرکانس و تغییر حالت اسپیکر تغییر خواهد کرد.

توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

مقاله

 

 

 (Xover) چیست و چگونه طراحی میشود.

 

وظیفه کراس اوور فیلتر کردن بخشی از دامنه فرکانسی صدا (موزیک) هست. به این معنا که دروازه ای وجود داره که صدا (یا موزیک) از یک فرکانس به بالا (یا پایین) اجازه عبور کردن رو ندارد.

 

2 نوع کراس اوور داریم:

 

1-active

 

2-passive

 

2 فیلتر داریم:

 

1-LPF

 

2-HPF

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

نمایش 2 محصولات

5 /