عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش 2 محصولات

5 /

بهداشت حنجره

تاثیر موسیقی بر افزایش حافظه و تمرکز 

 

موسیقی از طریق تحریک فرد برای دقت بیشتر نسبت به نوع صدا ، ریتم، ملودی، آهنگ، جهت صدا و... در افزایش حافظه و تمرکز مؤثر است؛ به همین دلیل، اغلب دانش آموزانی که به نوعی با موسیقی در ارتباط هستند در مدرسه و دانشگاه موفق تر هستند. 

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

فایل مقاله

از جمله مهمترین اشکالات آکوستیکی یک سالن عبارتند از:

1-پژواک ناخواسته

2-پژواک ردیفی

3-امواج ساکن

4-نقاط کور و سایه ی آکوستیکی

5-تمرکز صدا

6-فضاهای الحاقی

 

 

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

نمایش 2 محصولات

5 /