عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش 4 محصولات

5 /

البوم تصاویر

نای،حنجره و دهان دستگاه مولد صوت در انسان هستند که به کمک آن ها انسان می تواند صداهایی با فرکانس،شدت و طنین متفاوت ایجاد کند.نای لوله ای است به طول 10 سانتی متر و قطر 1 الی 2 سانتی متر که شش ها را به حنجره مربوط می کند.دستگاه اصلی تولید صدا حنجره است.در موقع سخن گفتن،به کمک عضلات اطراف گردن بر حنجره فشاری وارد می شود و تارهای صوتی به یکدیگر نزدیک می شوند.در همین حال عضلات سینه و شکم به شش ها فشار وارد می کنند و هوا را با فشار از بین شکاف های تار صوتی عبور می دهند و آن را به حلق و دهان وارد می کنند و از سوراخ های بینی و یا شکاف بین دو لب خارج می نمایند.

توضیحات Posted in آلبوم تصاویر By deconik producer

دستگاه شور

2016/6/6 12:42

دستگاه شور

در میان دستگاه‌های ایرانی شور از همه بزرگ‌تر است. زیرا هر یک از دستگاه‌ها دارای یک عده آوازها و الحان فرعی‌ست ولی شور غیر از آوازهای فرعی دارای ملحقاتیست که هر یک به تنهایی استقلال دارد. 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

دستگاه ماهور

2016/6/6 9:47

دستگاه ماهور

در موسیقی قدیم ایران هنگام اجرای دستگاهی از موسیقی به این توجه می کردند که آیا شب و یا روز است  یا فرد شنونده سفید روی یا سبزه روی می باشد بخصوص در زمان عبدل القادر مراغه ای اساتید به شاگردان خود می آموختند که اگر شب بود حتمأ شور بزن اگر صبح بود چهار گاه بزن و اگر طرف شنونده سفید روی بود بم بزن و اگر سبزه روی بود زیر بزن

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

همایون خرم

2016/5/4 8:17

همایون خرم

همایون خرم متولد 1309 در بوشهر است. مادرش از شيفتگان موسيقي اصيل ايراني بود و از مقام هاي موسيقي ايراني به دستگاه همايون علاقه اي وافر داشت. به همين دليل هم نام “همايون” را براي فرزند خود انتخاب كرد. 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in بیوگرافی By deconik producer

نمایش 4 محصولات

5 /