مقاله

 

 

 (Xover) چیست و چگونه طراحی میشود.

 

وظیفه کراس اوور فیلتر کردن بخشی از دامنه فرکانسی صدا (موزیک) هست. به این معنا که دروازه ای وجود داره که صدا (یا موزیک) از یک فرکانس به بالا (یا پایین) اجازه عبور کردن رو ندارد.

 

2 نوع کراس اوور داریم:

 

1-active

 

2-passive

 

2 فیلتر داریم:

 

1-LPF

 

2-HPF

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer