محمدرضا شجریان

محمدرضا شجريان اول مهر ماه 1319 در مشهد متولد شد. چنانكه خود در خاطراتش از ايام كودكي می گوید، 5 ساله بود كه در خلوت كودكانه‌اش آواز مي‌خواند. از 9 سالگي تلاوت قرآن را آغاز مي‌كند و يك سال بعد اين كار را درنشست ها و اجتماعات سیاسی آن سال‌ها ادامه مي‌دهد. در سال 1331 براي نخستين بار صدايش از راديو خراسان پخش مي‌شود.

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in بیوگرافی By deconik producer