پرویز یاحقی

2016/12/24 12:14

پرویز یاحقی

 

 

زندگینامه: پرویز یاحقی (۱۳۱۵ - ۱۳۸۵) 

 

پرویز صدیقی پارسی معروف به یاحقی، در سال ۱۳۱۵ خورشیدی در تهران متولد شد. او چنانچه خود گفته بود، در کودکی حسب مقتضیات شغلی پدر به همراه خانواده به لبنان سفر می کند و پس از گذشت مدتی کوتاه و به دلیل دور بودن از معشوق جاودانی اش، ویولن، به حالت احتضار می رود که با توصیه پزشکان، خانواده اش تسلیم خواسته وی شده و او را به ایران می‌فرستند تا در کنار دایی هنرمندش حسین خان یاحقی کسب فیض کند. 

 

 

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in بیوگرافی By deconik producer