عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش 3 محصولات

5 /

موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان ها

 

به گزارش سایت خانه موسیقی، مقاله "موسیقی درمانی و اثرات آن بر انسان ها" نوشته آقای پوژنگ پروازی، عضو هیئت مدیره کانون خوانندگان کلاسیک به شرح زیر است.

از بدو خلقت انسان ، نیاز های متنوعی (اعم از جسمی و روانی) با او همراه بوده است که برای برآورده ساختن این نیازها ، و سازگاری با محیط، به ابزار هایی نیاز داشته است.

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

فایل مقاله

بهترین راه برای ایجاد عایق صوتی در دیوارها و سقف و کف، این است که از مواد عایق از نظر صدا در مرحله ساختن آپارتمان استفاده کنید. امروزه عایق های بسیاری از حرارتی و صوتی گرفته تا عایق رطوبتی در بازار مصالح ساختمانی دیده می شود که می توان از آنها زیر روکاری دیوارها و در کف واحدها استفاده کرد. 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

فایل مقاله

هنگام انتخاب و طراحی دیوارهای چند جداره باید در نظر داشت که هر چه فاصله ی هوایی بین دولایه بیشتر باشد،شاخص کاهش صدای آن بیشتر خواهد بود.اگرچه بر اساس قانون جرم هر چه جرم دیوار بیشتر باشد شاخص کاهش صدا نیز بیشتر خواهد شد.

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

نمایش 3 محصولات

5 /