فایل مقاله

طراحی آکوستیکی یکی از حوزه های فعال در فیزیک و معماری به شمار می رود.این رشته بهره های فراوانی از پیشرفت های رشته های مربوطه خود از ارتباطات تلفنی و مطالعات روان شناسی،سخنرانی و تفهیم مطالب گرفته تا سیستم های دقیق پخش صدا در تالارهای کنسرت و سخنرانی برده است.

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer