عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

مطبوعات

نمایش 3 محصولات

5 /

فایل مقاله

از جمله مهمترین اشکالات آکوستیکی یک سالن عبارتند از:

1-پژواک ناخواسته

2-پژواک ردیفی

3-امواج ساکن

4-نقاط کور و سایه ی آکوستیکی

5-تمرکز صدا

6-فضاهای الحاقی

 

 

 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

فایل مقاله

همانطوری که صدا از طریق فضای سقف بین دو اتاق مجاور قابل انتقال است،از طریق کف نیز به همان ترتیب منتقل می گردد.بنابراین در اتصال دیوار به کف و هم چنین دیوارها به یکدیگر باید تدابیر لازم جهت کنترل انتقال  صدا در نظر گرفته شود.

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

فایل مقاله

هنگام انتخاب و طراحی دیوارهای چند جداره باید در نظر داشت که هر چه فاصله ی هوایی بین دولایه بیشتر باشد،شاخص کاهش صدای آن بیشتر خواهد بود.اگرچه بر اساس قانون جرم هر چه جرم دیوار بیشتر باشد شاخص کاهش صدا نیز بیشتر خواهد شد.

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer

نمایش 3 محصولات

5 /