امواج فراصوت و فروصوت

امواج فراصوت:

 

امواج صوتی شکلی از امواج مکانیکی طولی است و دارای فرکانس بیشتر از 20KH می باشند. مطالعات بسیاری بر روی اثرات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی امواج فراصوت صورت گرفته است. در انسان ها تماس با امواج فراصوت بر روی الگوی خواب تأثیر می گذارند و همچنین تغییرات تعادل الکترولیتی در بافت عصبی می شود. قرارگرفتن در معرض امواج فراصوت در محدوده 150-140 دسی بل باعث تولید حرارت و شکاف بر روی پوست انسان می شود. در تمامی مطالعات صورت گرفته بر روی امواج فراصوت بر روی گیاهان تعیین شد که این امواج بر روی نرخ رشد گیاهان تأثیر دارد. اثر حرارتی امواج فراصوت موجب آسیب به کلنی باکتری ها می شود و این خاصیت می توان از آن برای گندزدایی آب استفاده شود.

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر فایل PDF کلیک کنید

 
Posted in مقاله By

deconik producer