مقاله

 (Xover) چیست و چگونه طراحی میشود.

 

وظیفه کراس اوور فیلتر کردن بخشی از دامنه فرکانسی صدا (موزیک) هست. به این معنا که دروازه ای وجود داره که صدا (یا موزیک) از یک فرکانس به بالا (یا پایین) اجازه عبور کردن رو ندارد.

 

2 نوع کراس اوور داریم:

 

1-active

 

2-passive

 

2 فیلتر داریم:

 

1-LPF

 

2-HPF

 

HPF که در واقع (High Pass Filter) میباشد به این معنا است که از این کراس اوور فقط فرکانس های بالا تر ( به عنوان مثال 100 هرتز) قابلیت عبور رو دارند و فرکانس های پایین تر فیلتر میشوند.

 

Cut off Frequency : فرکانسی که از این فرکانس به پایین فیلتر میشود رو Cut off Frequency می نامند. که از مشخصات کراس اور میباشد. ( در اینجا Cut off Frequency فرکانس 100 هرتز میباشد)

 

LPF که در واقع (Low Pass Filter) میباشد به این معنا است که از این کراس اوور فقط فرکانس های پایین تر ( به عنوان مثال 80 هرتز) قابلیت عبور رو دارند و فرکانس های بالا تر فیلتر میشوند.

 

Cut off Frequency: فرکانسی که از این فرکانس به بالا فیلتر میشود رو Cut off Frequency می نامند. که از مشخصات کراس اور میباشد. ( در اینجا Cut off Frequency فرکانس 80 هرتز میباشد)

 

 

جهت مشاهده متن کامل روی تصویر فایل pdf کلیک کنید

 

 

Posted in مقاله By

deconik producer