نصرالله زرین پنجه

       
نصرالله زرین پنجه
               
نصرالله زرین پنجه به سال 1285 در تهران متولد و از همان کودکى با موسیقى مأنوس شد. 
نصراللَّه زرین‏ پنجه بسیار جوان بود که در خود ذوق به موسیقى را احساس کرد و با دلى سرشار از این علاقه به نزد میرزا ربیع  برادر درویش خان رفت و شاگردى او را به جان و دل پذیرفت. میرزا ربیع همین که نصراللَّه را جوان مستعدى یافت با شوقى مطبوع تعلیم او را برعهده گرفت و نصراللَّه را به رموز موسیقى آشنا ساخت. 
 
نصراللَّه همین که محضر استاد را براى درک نکات برجسته ‏ى موسیقى آماده یافت، شب و روز به کار آموختن پرداخت و دیرى نگذشت که در این راه به جایى رسید آنگاه نزد حسین‏ خان هنگ‏ آفرین و موسى‏ خان معروفى رفت و از محضر این دو استاد نیز بهره گرفت و نکات بسیارى آموخت . 
زرین‏ پنجه رفته ‏رفته در سه ‏تار و عود و ترمپت دستى یافت و خود در این راه استاد گردید ولى با این همه چون از روزگارنخست به تارعلاقه‏ ى بیشترى داشت آن را ساز تخصصى خود قرار داد و شب و روز وقت خود را صرف تکمیل آن نمود تا آنجا که پنجه‏ اش در این راه زرین شد و زرین ‏پنجه لقب گرفت.
 
نصرالله زرین‏ پنجه در سال 1313 از موسیقى دلسرد شد و تار را کنار گذاشت و به خدمت دولت درآمد و در وزارت دارایى مشغول به کار شد. در سال 1320 که در هنرستان موسیقى کلاس‏ هایى تأسیس شد، دوباره شوقى یافت و در آن کلاس از حسین سنجرى تعلیماتى گرفت.هنگامى که ارکستر انجمن موسیقى ملى تشکیل شد، از اولین نوازندگانى بود که در این ارکستر شرکت کرد. بعدها بر اثر تشویق روح ‏الله خالقى ازوزارت دارایى به فرهنگ انتقال یافت و دوباره به موسیقى پرداخت.
 
نصرالله زرین‏ پنجه از سال 1322 در رادیو به کار نوازندگى پرداخت و با ارکسترهاى مختلفى کار کرد و مدتى هم رهبرى ارکستر شماره‏ ى یک رادیو (ارکستر سازهاى ایرانى) را به عهده داشت و در هنرستان موسیقى ملى هم معلم تار و سه ‏تار بوده است. زرین‏ پنجه، در دوران فعالیت هنرى خود حدود پنجاه آهنگ ساخت. وى همچنین اتودهایى براى تار نوشته که به چاپ رسیده است.  نصراللَّه زرین‏ پنجه در آذرماه 1360 دار فانى وداع گفت.
                  
                 
 
 
 
 

               

Posted in بیوگرافی By

deconik producer