عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

- اخبار

نمایش 3 محصولات

5 /

مقدمه ای بر اکوستیک 

بحث صدا و ارتعاش به صورت روزمره در زندگی افراد جامعه مطرح می باشد، بگونه ای که آلودگی صوتی نيز به يکی از نگرانی های جامعه بشری و سازمان های محيط زيست تبديل شده است. از ديــرزمان تا کنون يـکی از زميـنه های مـهم تحقيـقاتی دانشگاهيان و محـققين در شاخـه های مختـلف مهنـدسی (نظير مهندسی مکانيک، مهندسی عمران، معماری، مهندسی هوافضا، مهندسی بيومکانيک، مهندسی کشتی سازی و (مهنـدسی مکاتـرونيک) موضـوع صدا و ارتعاش بـوده است که در دو دهـه اخير ضمن آميختگی با موضـوع کنترل (کنترل صدا و ارتعاش) اهميت دوچندان يافته است.  

اطلاعات بیشتر
Comments | Posted in اخبار By deconik producer

صفحه اینستاگرام

 در اینستاگرام با ما همراه باشید

instagram

اطلاعات بیشتر
Comments | Posted in اخبار By deconik

کانال تلگرام

2016/8/15 19:08

کانال تلگرام

 با عضویت در کانال تلگرام از اخبار و تخفیفات شگفت انگیز باخبر شوید

کانال تلگرام

 

اطلاعات بیشتر
Comments | Posted in اخبار By deconik

نمایش 3 محصولات

5 /