استایل مینیمال
[mnky_pricing_box title=”پکیج شخصی” currency=”تومان” price=”80″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای صفحات و سایت های شخصی” bg_color=”#ffffff” color=”#272727″ border_color=”#f2f2f2″]

بدون صرف هزینه شروع کنید و از 30 روز آزمایشی لذت ببرید.

10 گیگابایت حافظه و 100 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 2 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیچ استارتر” currency=”تومان” price=”100″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای مبتدیان جدی برای سایت و صفحات اجتماعی” bg_color=”#ffffff” color=”#292929″ add_badge=”on” badge_color=”#2b2b2b” badge_text=”70% تخفیف” hover_effect=”box-effect-3″ border_color=”#f2f2f2″ badge_bg=”#ff9e9e”]

درباره آنچه انجام می دهید جدی تر شوید و از 30 روز آزمایشی رایگان لذت ببرید.

40 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 5 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیج تجاری” currency=”تومان” price=”120″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای سایت های تجاری و شرکت های کوچک” bg_color=”#ffffff” color=”#272727″ border_color=”#f2f2f2″]

کسب و کار خود را به سرعت در حال رشد و لذت بردن از 30 روز آزمایش رایگان …

100 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 10 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
استایل استریک
[mnky_pricing_box title=”پکیج شخصی” currency=”تومان” price=”80″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای صفحات و سایت های شخصی” box_style=”box-style-2″ bg_color=”#f8f8f8″ color=”#272727″ header_bg=”#e2e2e2″ header_color=”#292929″ border_color=”#f2f2f2″]

بدون صرف هزینه شروع کنید و از 30 روز آزمایشی لذت ببرید.

10 گیگابایت حافظه و 100 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 2 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیچ استارتر” currency=”تومان” price=”100″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای مبتدیان جدی برای سایت و صفحات اجتماعی” box_style=”box-style-2″ bg_color=”#f8f8f8″ color=”#272727″ header_bg=”#ac4ec9″ header_color=”#ffffff” add_badge=”on” badge_color=”#d33939″ badge_text=”70% تخفیف” hover_effect=”box-effect-2″ badge_bg=”#ffc6a5″ border_color=”#f2f2f2″]

درباره آنچه انجام می دهید جدی تر شوید و از 30 روز آزمایشی رایگان لذت ببرید.

40 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 5 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیج تجاری” currency=”تومان” price=”120″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای سایت های تجاری و شرکت های کوچک” box_style=”box-style-2″ bg_color=”#f8f8f8″ color=”#272727″ header_bg=”#e2e2e2″ header_color=”#292929″ border_color=”#f2f2f2″]

کسب و کار خود را به سرعت در حال رشد و لذت بردن از 30 روز آزمایش رایگان …

100 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 10 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
سربرگ
[mnky_pricing_box title=”پکیج شخصی” currency=”تومان” price=”80″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای صفحات و سایت های شخصی” box_style=”box-style-3″ bg_color=”#ffffff” color=”#272727″ header_bg=”#ff006e” header_color=”#292929″ border_color=”#f2f2f2″]

بدون صرف هزینه شروع کنید و از 30 روز آزمایشی لذت ببرید.

10 گیگابایت حافظه و 100 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 2 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیچ استارتر” currency=”تومان” price=”100″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای مبتدیان جدی برای سایت و صفحات اجتماعی” box_style=”box-style-3″ bg_color=”#ffffff” color=”#000000″ header_bg=”#292929″ header_color=”#ffffff” add_badge=”on” badge_color=”#292929″ badge_text=”70% تخفیف” hover_effect=”box-effect-1″ border_color=”#f2f2f2″ badge_bg=”#ff006e”]

درباره آنچه انجام می دهید جدی تر شوید و از 30 روز آزمایشی رایگان لذت ببرید.

40 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 5 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیج تجاری” currency=”تومان” price=”120″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای سایت های تجاری و شرکت های کوچک” box_style=”box-style-3″ bg_color=”#ffffff” color=”#272727″ header_bg=”#ff006e” header_color=”#292929″ border_color=”#f2f2f2″]

کسب و کار خود را به سرعت در حال رشد و لذت بردن از 30 روز آزمایش رایگان …

100 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 10 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
استایل دایره ای
[mnky_pricing_box title=”پکیج شخصی” currency=”تومان” price=”80″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای صفحات و سایت های شخصی” box_style=”box-style-4″ bg_color=”#f8f8f8″ color=”#292929″ header_bg=”#d8d8d8″ header_color=”#292929″ border_color=”#f2f2f2″]

بدون صرف هزینه شروع کنید و از 30 روز آزمایشی لذت ببرید.

10 گیگابایت حافظه و 100 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 2 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیچ استارتر” currency=”تومان” price=”100″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای مبتدیان جدی برای سایت و صفحات اجتماعی” box_style=”box-style-4″ bg_color=”#ffffff” color=”#292929″ header_bg=”#5146a0″ header_color=”#ffffff” add_badge=”on” badge_color=”#ffffff” badge_text=”70% تخفیف” hover_effect=”box-effect-1″ border_color=”#f2f2f2″ badge_bg=”#292929″]

درباره آنچه انجام می دهید جدی تر شوید و از 30 روز آزمایشی رایگان لذت ببرید.

40 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 5 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیج تجاری” currency=”تومان” price=”120″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای سایت های تجاری و شرکت های کوچک” box_style=”box-style-4″ bg_color=”#f8f8f8″ color=”#272727″ header_bg=”#d8d8d8″ header_color=”#292929″ border_color=”#f2f2f2″]

کسب و کار خود را به سرعت در حال رشد و لذت بردن از 30 روز آزمایش رایگان …

100 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 10 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
جلوه های هاور
[mnky_pricing_box title=”پکیج پلانتینیوم” currency=”تومان” price=”80″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای صفحات و سایت های شخصی” box_style=”box-style-3″ bg_color=”#ffffff” color=”#272727″ header_bg=”#f4adad” header_color=”#292929″ hover_effect=”box-effect-1″ border_color=”#f2f2f2″]

بدون صرف هزینه شروع کنید و از 30 روز آزمایشی لذت ببرید.

10 گیگابایت حافظه و 100 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 2 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیج طلایی” currency=”تومان” price=”120″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای مبتدیان جدی برای سایت و صفحات اجتماعی” box_style=”box-style-2″ bg_color=”#ffffff” color=”#272727″ header_bg=”#292929″ header_color=”#ffffff” add_badge=”on” badge_color=”#ffffff” badge_text=”تخفیف ویژه !” hover_effect=”box-effect-3″ border_color=”#f2f2f2″ badge_bg=”#ff0044″]

درباره آنچه انجام می دهید جدی تر شوید و از 30 روز آزمایشی رایگان لذت ببرید.

40 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 5 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]
[mnky_pricing_box title=”پکیج حرفـه ای” currency=”تومان” price=”100″ time=”/ماهیانه” meta=”عالی برای سایت های تجاری و شرکت های کوچک” box_style=”box-style-4″ bg_color=”#ffffff” color=”#292929″ header_bg=”#ff006e” header_color=”#ffffff” hover_effect=”box-effect-2″ border_color=”#f2f2f2″]

کسب و کار خود را به سرعت در حال رشد و لذت بردن از 30 روز آزمایش رایگان …

100 گیگابایت حافظه و 500 گیگ هارد 1 ترابایت ، دارای 10 نام کاربری متفاوت

[/mnky_pricing_box]