فایل مقاله

تا پایان قرن نوزدهم طراحی این گونه فضاها بر اساس سعی و خطا و تجربی انجام می پذیرفت.در سال 1895 به دلیل غیرقابل تحمل بودن مشکل آکوستیکی تالار موزه هنر فگ (Fogg)، فیزیک دان جوانی به نام سابین سعی در بهبود بخشیدن به این مشکل کرد. 

اطلاعات بیشتر
توضیحات Posted in مقاله By deconik producer