عرضه کننده تجهیزات آکوستیک  |  زبان فارسی  |   امور مشتریان: 4040-3838-071

پروژه های در دست انجام

 

استودیو خانگی جناب آقای حکیمی

توسط تیم اجرایی دکونیک اجرا شده است 


 

استودیو اجرا شده در قم

توسط تیم اجرایی آقای وادی اجرا شده است


 

استودیو جناب آقای یاور

استودیو خانگی جناب آقای شاهین یاور


 

استودیو جناب آقای یعقوبی

استودیو خانگی جناب آقای یعقوبی در شیراز توسط دکونیک به اجرا رسیده است.


 

 

پروژه ها
 
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز

پنل های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER
پروژه ها

 پروژه استودیو جناب آقای بوری

پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 / WAVE WOOD / MULTIFUSER / CINEMA ROUND

مشاهده تصاویر بیشتر

پروژه ها

پروژه استودیو جناب آقای نصراللهی

پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 WOOD / CINEMA ROUND / MULTIFUSER / ROUND BASS 360 PREMIUM

مشاهده تصاویر بیشتر

 
البوم تصاویر

پروژه استودیو جناب آقای زمانیان

پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 / MULTIFUSER / SUPER BASS 90 / SUPER BASS 90 MINI

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

 پروژه طراحی کافه هدایت

در این پروژه از اسفنج های برش خورده جهت آکوستیک کردن محیط استفاده شده است.

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

پروژه باشگاه ورزشی هیمو

پنل های استفاده شده:

CINEMA ROUND / MULTIFUSER / SUPER DECONIK WALL

مشاهده تصاویر بیشتر

 
البوم تصاویر

پروژه استودیو جناب آقای یزدان پناه

پنل های استفاده شده:

MD 55 / MULTIFUSER 

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

 نمونه طراحی استودیو 1

پنل های استفاده شده:

FLEXIPOL A50 / MULTIFUSER / ROUND BASS 360

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

نمونه طراحی استودیو 2

پنل های استفاده شده:

MULTIFUSER / CINEMA ROUND / MD 55

مشاهده تصاویر بیشتر

 
البوم تصاویر

نمونه طراحی استودیو 3

پنل های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / SQUARE TILE 60 / WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

 نمونه طراحی باشگاه ورزشی 1

پنل های استفاده شده:

CINEMA ROUND / PYRAMIDAL / SUPER DECONIK WALL

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

 پروژه اکوستیک آقای فلاح زاده (مشهد)

 پنل های استفاده شده:

MD 55 / FLEXI A50 / SUPER BASS 90 MINI / MULTIFUSER DC2 / FLEXI A50 WOOD

مشاهده تصاویر بیشتر

 
البوم تصاویر

پروژه اکوستیک آقای شاهین سلیمانی (اردبیل)

پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 / FLEXI A50 WOOD / MULTIFUSER DC2 / SUPER BASS 90 MINI / SUPER BASS PLUS B

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

 پروژه اکوستیک اقای یوسفی 

پنل های استفاده شده:

شانه تخم مرغی / FLEXI A50 WOOD / MULTIFUSER DC2

مشاهده تصاویر بیشتر

البوم تصاویر

 

منتظر پروژه های جدید تیم اجرایی دکونیک باشید.