100%

استودیو خانگی جناب آقای حکیمی

توسط تیم اجرایی دکونیک اجرا شده است.

100%

استودیو اجرا شده در قم

توسط تیم اجرایی آقای وادی اجرا شده است.

100%

استودیو جناب آقای یاور

استودیو خانگی جناب آقای شاهین یاور.

 

100%

استودیو جناب آقای یعقوبی

استودیو خانگی جناب آقای یعقوبی در شیراز توسط دکونیک به اجرا رسیده است.


MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز

پنل های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER.

پروژه استودیو جناب آقای بوری
پروژه استودیو جناب آقای بوری

پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 / WAVE WOOD / MULTIFUSER / CINEMA ROUND.

پروژه استودیو جناب آقای نصراللهی
پروژه استودیو جناب آقای نصراللهی

پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 WOOD / CINEMA ROUND / MULTIFUSER / ROUND BASS 360 PREMIUM.

پروژه استودیو جناب آقای زمانیان
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز

پنل های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / MULTIFUSER.

پروژه طراحی کافه هدایت
پروژه طراحی کافه هدایت

در این پروژه از اسفنج های برش خورده جهت آکوستیک کردن محیط استفاده شده است.

پروژه باشگاه ورزشی هیمو
پروژه باشگاه ورزشی هیمو

پنل های استفاده شده:

CINEMA ROUND / MULTIFUSER / SUPER DECONIK WALL.

پروژه استودیو جناب آقای یزدان پناه
پروژه استودیو جناب آقای یزدان پناه

پنل های استفاده شده:

MD 55 / MULTIFUSER.

نمونه طراحی استودیو 1 اقای اتش افروز
پروژه استودیو جناب آقای آتش افروز

پنل های استفاده شده:

FLEXIPOL A50 / MULTIFUSER ./ ROUND BASS 360

studio design
نمونه طراحی استودیو 2

پنل های استفاده شده:

MULTIFUSER / CINEMA ROUND / MD 55.

gray studio طراحی استودیو
نمونه طراحی استودیو 3

پنل های استفاده شده:

MD 55 / CINEMA ROUND / SQUARE TILE 60 / WAVE WOOD ALPHA BASS TRAP.

purple studio باشگاه ورزشی
نمونه طراحی باشگاه ورزشی 1

پنل های استفاده شده:

CINEMA ROUND / PYRAMIDAL / SUPER DECONIK WALL.

studio اقای فلاح زاده
پروژه اکوستیک آقای فلاح زاده (مشهد)

پنل های استفاده شده:

MD 55 / FLEXI A50 / SUPER BASS 90MINI / MULTIFUSER DC2 / FLEXI A50 WOOD.

پروژه اکوستیک آقای شاهین سلیمانی (اردبیل)
پروژه اکوستیک آقای شاهین سلیمانی (اردبیل)

پنل های استفاده شده:

FLEXI A50 / FLEXI A50WOOD / MULTIFUSER DC2 / SUPER BASS 90MINI / SUPERBASS PLUS B.

پروژه اکوستیک اقای یوسفی
پروژه اکوستیک اقای یوسفی

پنل های استفاده شده:

شانه تخم مرغی / FLEXI A50 WOOD / MULTIFUSER DC2.

منتظر پروژه های جدید تیم اجرایی دکونیک باشید.
منتظر پروژه های جدید تیم اجرایی دکونیک باشید.